Saradnja sa Tehničkom školom Radoje Ljubičić iz Užica

U oktobru je krenula realizacija aktivnosti u okviru dogovorene saradnje između tekstilnog smera škole Radoje Ljubičić i Retexa - Ženski centar Užice. Saradnja obuhvata niz aktivnosti sa ciljem upoznavanja učenika sa reciklažom tekstila. Aktivnosti su deo školskog projekta Upoznavanje učenika sa reciklažom tekstilnih proizvoda i materijala u našem gradu i projekta ŽCU Podrška ranjivim grupama žena, koji se finansira iz sredstava LS koji je odobren na Javnom pozivu za finansiranje OCD Grada Užica. U okviru planiranih aktivnosti organizovane su tri posete učenika tekstilnih smerova modelar odeće i modni krojač Retex-u, gde su učenici imali priliku da se upoznaju sa našim radom. Tom prilikom su održane i radionice na temu Uloga i značaj prikupljanja otpadnog tekstila u očuvanju životne sredine. Posetama je predhodilo predavanje za učenike i nastavnike na temu Reciklaža tekstila i delatnosti Ženskog centra Užice, koje je održano 12.10.2017. u TŠ Radoje Ljubičić.

Contact

Women center Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Phone: 031/512-005

Follow us

We are in social networks. Follow us to stay in touch.