Monitoring poseta

Predstavnici Kancelarije za evropske integracije Vlade RS i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora, posetili su Ženski centar Užice i projektni tim u sklopu redovnog monitoringa projekta. Poseta je poslužila za upoznavanje operativnih struktura sa presekom do sada sprovedenih aktivnosti, kao i sa planovima za budući period. Saveti dobijeni ovom prilikom biće dragocena pomoć projektnom timu u daljoj realizaciji projekta. 

Bila je ovo i dobra prilika da se gostima pokaže prostor Reciklažnog centra, s obzirom da su adaptacija i opremanje prostora završeni i da se u njemu već odvija obuka za izradu proizvoda od recikliranog tekstila.

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.