Trodnevni trening na temu socijalnog preduzetništva

Trodnevni trening na temu socijalnog preduzetništva, tržišnog pozicioniranja i marketing planiranja održan je u Nikšiću za predstavnike dva udruženja i članove projektnog tima, u intervalu od 21. do 23. avgusta.

Imajući u vidu kompleksnost celokupnog projektnog poduhvata, koji se prevashodno oslikava u formiranju centara za izradu proizvoda od recikliranog tekstila i tržišnoj borbi za njihovu održivost, obuka ovog tipa je bila neophodna i krajnje korisna.Predavač je posebnu pažnju usmerio na oblasti preduzetništva (preduzetničke kompetencije, socijalno preduzetništvo, biznis ideja i biznis prilika) i tržišnog pozicioniranja (analiza tržišta, marketing miks i marketing planiranja),s obzirom da ta dva segmenta predstavljaju najveći izazov u celokupnom procesu uspostavljanja ovih centara. Naime, dve nevladine organizacija funkcionišu duži niz godina na principima neprofitnog poslovanja u skladu sa svojim organizacionom formom i zakonskim okvirom, pri čemu nisu imali previše kontakta sa realnim tržištem. Po završetku projektnih aktivnosti, održivost novouspostavljenih procesa tražiće se uglavnom na tom i takvom tržištu. Stoga je priprema za taj trenutak presudna i tome je ovaj trening između ostalog i služio. Po njegovom završetku, obe organizacije će nastaviti da rade na jačanju svojih kapaciteta u tržišnom smislu, doprinoseći održivosti svojih poslovnih inicijativa. S tim u vezi, planira se izrada ličnih marketing planova za oba udruženja, čime će se detaljno razraditi marketing strategija tržišnog nastupa.
Trening je sproveden od strane konsultantske kuće „Viga“ iz Beograda, a realizovala ga je gđa Ana Stanić, koja će i u nastavku projekta pružati mentorsku podršku organizacijama za izradu pomenutih marketing planova.

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.