Odabrano 20 osoba za pohađanje treninga


Nakon dvomesečne predselekcije kandidatkinja, koja se sastojala iz više različitih koraka,odabrano je 20 osoba koje će pohadjati tromesečni trening za rad sa upotrebljenim tekstilom i izradu proizvoda od istog. U prvom koraku, napravljena je baza lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Užice i to onih koja odgovaraju kategoriji ranjivog stanovništva sa aspekta zapošljavanja: žene starije od 40 godina, sa nižom stručnom spremom obrazovanja i dužim stažom čekanja na evidenciji nezaposlenih lica. Prilikom dalje selekcije posebna pažnja je posvećivana drugim aspektima ranjivosti, poput: stepena invalidnosti, pripadnosti nacionalnim manjinama, statusa samohranih majki itd.
Po završetku dvodnevnog treninga samoefikasnosti, grupnog informisanja i niza individualnih  razgovora, projektni tim je izabrao 20 osoba, koje će nastaviti učešće u projektu. Ono što treba napomenuti jeste da će ovih 20 žena steći nova/unaprediti postojeća znanja i veštine u oblasti rada sa tekstilom, čime će svoje zaposlenje učiniti izvesnijim i lakšim u budućnosti. Pored činjenice da će njih 10 zasnovati radni odnos po završetku projekta u samom Udruženju, i preostalih 10 će se takođe svrstati u red radnica koje će se prioritetno angažovati u slučaju povećanja obima posla, nečijeg odustajanja ili sličnih okolnosti.

 

 

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.