Završeno opremanje Reciklažnog centra

Krajem 2014. godine završeno je sa celokupnim opremanjem prostora Reciklažnog centra, koje je podrazumevalo nabavku nameštaja i opreme i njegovo spoljašnje obeležavanje. Na ovaj način su stvoreni svi tehnički preduslovi da ovaj prostor postane proizvodni pogon u kome će se izrađivati različiti proizvodi od recikliranog tekstila.

Trenutno se radi na polaganju završnih ispita, posle sprovedene jednomesečne obuke za 20 žena, nakon čega će njih 10 nastaviti sa izradom prototipova i pokaznih eksponata. Program kućne galanterije (prostirke, jastučići, prekrivači...), kao i program promotivnih materijala (torbe, futrole, kese za piće, cegeri...), samo su deo široke palete proizvoda koji će se izrađivati u Reciklažnom centru i nuditi na tržištu.

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.