Dodeljeni sertifikati polaznicama obuke

Nakon mesec dana edukativnog rada, završena je obuka na temu ponovne upotrebe i prerade upotrebljenog tekstila iz domaćinstva u procesu izrade novih proizvoda. Obuku je pohađalo 20 žena, prethodno selektovanih u saradnji sa NSZ – filijalom Užice i to iz više segmenata: klasifikacija i sortiranje tekstila, krojenje i šivenje, izrada predmeta od recikliranog tekstila i osnovi bezbednosti i zaštite na radu.

Završni ispit je organizovan 15. januara i polagalo ga je 18 žena. Rezultati ispita, koji se sadržao iz teorijskog i praktičnog rada, ukršteni su sa procenom predavača u vezi angažovanja, zainteresovanosti i napretka polaznica tokom obuke, kao i urednošću njenog pohađanja. Na osnovu nabrojanih kriterijuma odabrano je prvih 10 žena koje će dobiti priliku da se radno angažuju u Reciklažnom centru, po završetku projekta. Do tog trenutka potrebno je sprovesti niz aktivnosti na razvoju prototipova proizvoda, izradi probnih kolekcija, ispitivanju tržišta, definisanju proizvodnih troškova i prodajnih cena i drugih koraka, neophodnih za uspostavljanje održivog proizvodnog subjekta.

Obuku je sproveo domaći tim ekspertkinja iz oblasti tekstila: Ivana Stamatović (diplomirani inženjer tekstilne tehnologije), Antonina Zlatić (diplomirani tekstilno-konfekcijski inženjer)  i Bojana Pećinar-Božić (diplomirani dizajner tekstila).

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.