Doniranje i primanje garderobe

Servis za prikupljanje, sortiranje i doniranje tekstila

Krenuo je sa radom u julu 2010god. kao rezultat projekta “ Prikupljanjem i reciklažom tekstila do održivih socijalnih usluga za stanovništvo “ sa ciljem pronalaženja održivih rešenja alternativnih vidova socijalnih usluga, uz tromesečnu finansijsku podršku grada kroz Konkurs za socijalnu reformu grada i pomoć „ MPP Jedinstva“ Sevojno koje nam je ustupilo prostor za rad (200 m2) .

Ciljevi servisa:

 • Pomoć socijalno osetljivom stanovništvu, doniranjem upotrebljivog tekstila.
 • Doprinos povećanju zapošljavanja žena iz ranjivih grupa, kao oblik prevencije od dugoročne nezaposlenosti i socijalne isključenosti.
 • Edukacija stanovništva o značaju očuvanja životne sredine i promocija koncepta primarne selekcije otpada.

Aktivnosti servisa:

 • Prikupljanje otpadnog tekstila
 • Razvrstavanje prikupljenog tekstila na upotrbljiv i na tekstil za reciklažu.
 • Doniranje upotrebljivog tekstila ka korisnicima servisa.
 • Selekcija i kategorizacija tekstila za potrebe reciklaže.
 • Evidencija primljenog i izdatog tekstila .
 • Preuzimanjem tekstila od građana koji nisu u mogućnosti da sami donesu tekstil (stare i bolesne osobe, osobe sa invaliditetom i dr.)
 • Periodične akcije obaveštavanja stanovništva o načinu i vremenu prikupljanja otpadnog tekstila.

Način rada servisa:

 • Prikupljanje se vrši svakodnevno u periodu od 8-16 h odlaganjem u dva specijalizovana kontejnera za tekstil ili dostavljanjem u prostorije servisa.
 • Doniranje se vrši četvrtkom i petkom u periodu od 10-14h (neophodna je lična karta).
 • Način i količina doniranja je regulisana Pravilnikom o doniranju.

Dosadašnji rad

Servis funkcioniše zahvaljujući podršci Nacionalne službe za zapošljavanje i programu Javnih radova, velikom volonterskom radu naših saradnica, kao i spremnosti građana da odlažu otpadni tekstil.                   

 • Program Javnih radova NSZ nam omogućava periodično zapošljavanje (od 3- 6 meseci) do 11 žena iz ranjivih grupa od čega 6 žena sa invaliditetom.
 • Uspostavljena mreža za prikupljanje kojoj učestvuju građanstvo, institucije, škole, udruženja.
 • 280 porodica iz socijalno ranjivih grupa su stalni korisnici servisa/ kod nas se snabdevaju garderobom i ostalim kućnim tekstilom.
 • Do sada je donirano što stalnim što povremenim korisnicima  22.500 komada garderobe i ostalog kućnog tekstila.
 • Razvrstano je 45 tona tekstila za reciklažu.

Gde se nalazimo

U prostoru nekadašnje tekstilne fabrike Froteks ul. Mališe Atanackovića br.3 31000 Užice

Kontakt osoba: Marina Tucović

Tel. 031/572-906 ; 069/750-231

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

 • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.