O nama

Ženski centar Užice (ŽCU) registrovan je 4. avgusta 1998. godine, kao rezultat inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, njihovim ženskim ljudskim pravima i sposobnostima, te da se ojača žensko samopouzdanje, da se žene aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i da se ekonomski osnaže.
Osnovni cilj organizacije je da unapredi položaj i kvalitet života žena, a posebno žena iz ugroženih grupa, kroz:
a) prepoznavanje potreba i problema žena, ali i njihovih potencijala, te podizanje svesti u javnosti o njihovom položaju i povećanje vidljivosti ovog pitanja kod kreatora politika i
b) organizovanje žena za ekonomsko osnaživanje, osamostaljivanje i povezivanje sa drugim organizacijama i uključivanje u žensku mrežu na regionalnom i nacionalnom nivou.