Reciklažom tekstila do održivih rešenja

Program: Prekogranična saradnja Srbija – Crna Gora

Naziv projekta: Reciklažom tekstila do održivih rešenja

Ukupna vrednost: 172.511,64 €

Donator: Evropska unija, kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

Nosilac projekta: Udruženje građana "Ženski centar" Užice

Partnerske organizacije: Udruženje građana „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja" Nikšić, Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije – Filijala Užice, Biro rada Nikšić, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor" Užice.

Lokacija projekta: gradovi Užice (Republika Srbija) i Nikšić (Republika Crna Gora)

Trajanje projekta: april 2014 – jun 2015.

Cilj projekta: Doprinos stvaranju uslova za zapošljavanje ranjivih grupa u Srbiji i Crnoj Gori, kroz povećanje njihove konkurentnosti, uspostavljanjem sistema prikupljanja, prerade i distribucije recikliranog tekstila.

Rezultati projekta:

  •  Sprovedena predselekcija kandidatkinja za obuku u Užicu i Nikšiću.
  •  Povećani kapaciteti dva udruženja za ulaz na tržište recikliranog tekstila.
  •  Uspostavljeni infrastrukturni i tehnički preduslovi za primarnu selekciju tekstila i proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila u dva udruženja.
  •  40 žena iz Užica i Nikšića obučeno za proizvodnju proizvoda od recikliranog tekstila.
  •  Lokalna i šira zajednica upoznati sa modelom reciklaže tekstila kao efikasnim načinom za višestruko rešavanje problema u oblastima: socijalnog  zapošljavanja, ekologije   i održivog razvoja.

 

 

Kontakt

Ženski centar Užice, Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

  • Telefon: 031/512-005

Pratite nas

Nalazimo se na društvenim mrežama. Pratite nas kako bi ostali u kontaktu.